Võ Lâm Truyền Kỳ | VLTK.COM.VN Viết Tiếp Truyền Kỳ - VẸN NGUYÊN VẸN BẲN SẮC

S2-Biện KinhĐua TOP Nhận VÔ DANH GIỚI CHỈVĩnh Viên Tại Đây

 • Sever Biện Kinh

  Open 4/3/2023
  Web Lộ Trình
 • Sever Đồ Xanh

  Cập nhật sau...
 • Lên Cấp Thưởng Liền Tay

 • 1,000 Xu

  Lên Cấp

  Nhận Thưởng

 • 12,000 Xu

  Đua TOP

  Nhận Thưởng

 • 25,000 Xu

  Dã Tẩu

  Nhận Thưởng

 • 50,000 Xu

  Đánh CTC

  Thiên Tử

  Nhận Thưởng

Hơn 150,000 Xu

Tham gia những giải đánh như: Công Thành Chiến Định Danh, Giải Đánh Thiên Tử (diễn da hàng tuần), Liên Đấu, Tống Kím... - VẸN NGUYÊN BẢN SẮC.